Poštovanje tehničkih propisa i pravila struke

Naš tim predvode visokoobrazovani geodetski stručnjaci koji svojim znanjem i željom za stalnim usavršavanjem doprinose kvalitetnom obavljanju kako terenskih tako i kancelarijskih poslova.

Mi smo tu da pratimo i doprinesemo boljem kvalitetu vašeg poslovanj

Nedavni projekti

Posjedujemo savremene mjerne instrumente i opremu. Za sve instrumente posjedujemo uvjerenja o etaloniranju izdata od akreditovane metrološke laboratorije.